Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gazi Üniversitesi Hastanesince yapılan iş alım ilanında hazırlanan taslak ile birlikte toplamda 31 personelin işe alınacağı duyuruldu. Yapılan personel alım ilanlarında Üniversitenin Hastane bünyesinde çalıştırılmak üzere memur alımı yapılacak. 657 sayılı kanunda belirtilen ve 2017 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun maddelerine göre KPSS (B) grupları esas alınarak farklı pozisyonlarda çalışacak personel alınacağı bildirildi.

İşe alımlar için yapılacak müracaatlar sonucunda Özel ve Döner Sermaye Bütçelerinden ayrı ayrı karşılanacak maaş ödemeleri için farklı kategorilerde alım yapılacağı duyuruldu.

ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK ALIMLAR

UNVANI ADETİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN KRİTERLER
Hemşire 6 2016 Yılı KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından Mezun Olmak

 

 

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK ALIMLAR

UNVANI ADETİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN KRİTERLER
Hemşire

5

2016 Yılı KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından Mezun Olmak
Sağlık

Teknikeri

3

2014 Yılı

KPSSP93

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil

Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk

ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Laborant 1

1

2014 Yılı

KPSSP93

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık

Personeli

(Patoloji

Teknikeri)

 

3

2014 Yılı

KPSSP93

Pataloji Laboratuvar Önlisans programından mezun olmak.

En az 5 yıl belgelendirmek kaydıyla immüno histokimya çalışmaları

konusunda deneyimli olmak

Diğer Sağlık

Personeli

3

2014 Yılı

KPSSP94

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp

Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

Diğer Sağlık

Personeli

(Röntgen

Teknisyeni)

10

2014 Yılı

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı ve Dallarının veya Sağlık

(Radyoloji Dalı), Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Radyoloji

Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.

 

Başvurularda her aday için ayrı ayrı hizmet sözleşmesi yapılacak, şartları yerine getiremeyen personelin 1 ay içinde sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih edilecek. İstihdamları sağlananlar yapılan sözleşmeye aykırı olarak hareket etmeleri sonucunda sözleşmeleri iptal edilecek.

GENEL ŞARTLAR:

 1.  Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 4. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 6. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 7. Önlisans mezunları için 2014 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 8. Ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 9. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

 • KPSS (B) gurubu sınav sonuç belgesi
 • Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
 • Diğer Sağlık Personeli (Patoloji Teknikeri) için çalıştığı kurumdan alınacak 5 (beş) yıl tecrübeli olduğuna dair belge
 • Diploma Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde  ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip adaylarla 7 (yedi) gün içerisinde göreve başlamak üzere hizmet sözleşmesi yapılır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.