ÖSYM Merkezi Başkanlığı 10 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

ÖSYM Merkezi Başkanlığı 10 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

ÖSYM Başkanlığı Genel idare hizmetleri sınıfında kadrolu olarak 10 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alacak. Yazılı ve sözlü sınav sistemi ile birlikte memur alımları yapılacak. 27 Aralık 2016 günü Ankara’da yapılacak olan giriş sınavı için müracaatlar 10 gün öncesinden ÖSYM’nin internet sitesinden yayınlanacak. Her zaman olduğu gibi ÖSYM sınavlarında giriş belgesi olmayanlar sınava alınmayacak.

ÖSYM Uzman Yardımcılığı için Yapılacak Alımlar

osym-sinav osym-sinav2

osym-sinav3

 

SINAVA GİRECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 • 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2015 veya 2016 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).
 • Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

MEMUR ALIMLARI İÇİN YAPILACAK İŞ BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımladığı tarihten başlamak üzere 25/10/2016 tarihine kadar, Başkanlığımızın internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

YAZILI SINAV ŞARTLARI

Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV ŞARTLARI

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en Fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya Başkanlıkça onaylı suretini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

MÜLAKATTA ADAYLARIN ;

 1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. e) Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 

Avcılar escort Şirinevler bayan escort Şişli escort bayan