2019 Memurlarda Doğum Yardımı Hesaplaması

 

2019 Memurlarda Doğum Yardımı Hesaplaması

Memurlara ödenen doğum yardımı her doğan çocuk için bir seferlik yapılan bir yardımdır. Bu yardım her çocuk için ayrı hesaplanarak doğum raporlarının teslimi ile memurun hesabına Saymanlıklar tarafından ödenmektedir. Memur doğum sonrası bir adet dilekçe ve doğum raporunu iş yerinde bulunan muhasebe servisine teslim eder ve hesaplaması yapılır.
 
 
Memurun o yılki kat sayısı * Kanun ile belirlenen oran = Aile                                                                                                      Yardımı
 
 
 ( 2018 Son Altı Aylık Maaş Katsayısı ) * Oran = Aile Yardımı
 
 
  0,11794 * 2.500 = 294,85 TL. (Doğum Yardımı miktarı)
 

 Doğum Yardımı 2019 Hesaplaması 

 2015 yılında çıkan kanun ile birlikte artık doğum yardımı hesaplamaları aynı yapılsa da, doğum yardımı ödemeleri ve hesaplamaları değişme uğradı. Önceki zamanlarda yapılan tek doğum yardımı artık miktar olarak birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk olarak değişiklik gösterebiliyor. Doğum yardımının yapılması ve hazırlanması artık memurlar için farklı şekilde ilerleyebiliyor. 

Doğum Yardımı Parası Nereden Alınır?

Yapılan yeni değişiklik ile birlikte artık doğum yardımı ödemeleri Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmetlerine verilmiştir. İllerde bulunan Aile Sosyal Politikalar Müdürlüklerine yapılacak müracaatlar sonucunda doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır. Doğum gerçekleştikten sonra doğum raporunu dilekçe ile ileten tüm memurlara ödemeleri yukarıda belirtilen hesaplamalara göre verilmektedir.