Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Kıdem Tazminatı Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenmiş olan iş hayatındaki sorumluluk ve haklar yasal mevzuatlar ile çalışanlar için bildirilmiştir. Çalışanların iş sorumluluğu içinde yer alan çalışma koşullarına göre işten ayrılmaları veya işten çıkarılmaları gibi söz konusu olaylarda Kıdem Tazminatı devreye girer. Belirli bir iş alımında veya işten çıkarmalarda belirtilen iş kanununa göre gerekli bir dizi kurallara uyulması gerekmektedir. Yasada belirlenen amaç ise haksız yere iş yerinden çıkarılan işçinin haklarının savunulması için belirlenmiş bir uygulamadır. Çalışan işçinin mağduriyetinin ve ekonomik haklarının savunması da diyebiliriz.

Kıdem Tazminatı Ne Demektir?

Kıdem Tazminatı ise hukuki terim olarak “Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen Kayseri escort para” olarak tanımlanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanma

İş kanununda yer alan belirli tazminatlar yasal mevzuatlar çerçevesinde yer alan bazı koşullara bağlı olarak hak kazanımını elde etmektedir. İş yerinde en az 365 gün süreyle çalışan bir işçinin yine yasada belirtilen belirli şartlar altında işten ayrılması durumunda Kıdem Tazminatı almaya hak kazanır. Belirtilen bu ekonomik ödenekler ise işveren tarafından yapılmaktadır.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI NASIL AÇILIR?

İşçilerin belirli bir süreden sonra tazminat alabilmeleri bir dizi kurallar çerçevesinde yer almaktadır. Şartların yerine gelmesi halinde kişiler Kıdem Tazminatı Davası açabilirler.

Bu Şartlar;

-İşçinin 4857 sayılı yasa kapsamında iş akdinin bulunması,

-İşçinin işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılması Kocaeli escort ya da kanun yükümlülükleri kapsamında haklı sebeplerle işi bırakması,

-İşçinin çalıştığı işyerinde en az son bir yıldır sigortalı olarak çalışıyor olması gereklidir.

Şartların yerine getirilmesi durumunda çalışan kişi tazminat davası açma yükümlülüğünü elde etmiş olur.

Kıdem Tazminatı Alamayacak Kişiler

İş akdinde yer alan ve disiplin mevzuatındaki güzel ahlak, iyi niyet ve gayri ahlaki vs. gibi durumlara aykırı hareketlerde bulunan kişiler bu tazminat hakkından kesinlikle yararlanamazlar. Yasal mevzuatlar çerçevesinde belirtilen kuralları çalışanların ihlal etmemesi gerekiyor. İş akdinizin hangi şartlardan oluştuğunu bilmeniz bu açıdan önemli.

Çalışanların haklı sebepleri Konya escort doğrultusunda hak kazandıkları tazminat sağlık durumları vs. gibi olumsuz konularda yine çalışanların haklarını korumaktadır. Sağlık durumlarından iş akdini yerine getiremeyenler işten ayrıldıkları takdirde yasalardaki haklarını alma hakkına sahip olabilirler. Şayet iş yerinden haklarını alamayanlar tazminat davasını açmaya hakları bulunur. Kendi İsteği ile işi bırakabilenler bu tazminatı alabilir mi? Bu soruların cevabı için diğer yazımızı okuyup bilgilenebilirsiniz.