Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Son Gün 6 Eylül

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINDA SON GÜN 6 EYLÜL

Bilişim Uzman Yardımcılığı sınavları için ilanların kendi sitelerinden duyuran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 45 Memur alımı yapacak. Başvurular 31 Ağustosta başlayacak ve 6 Eylül günü sona erecek. Genel idare hizmetlerinde memur kadrosuna atacak olan kişilerin alımları iki kısımdan oluşan sınav ile gerçekleşecek. Sözlü sınav ve yazılı olarak hazırlanan adaylar için gerekli bilgiler aşağıda sunulduğu gibi olacak.

Sınava Girecek Kişilerde  Aranan Özellikler

Sınava girecek adaylarda aranılan özellikler için aşağıda belirtilen hususlar olması şartı aranıyor. Öncelikle yapılacak sınavlara müracaatlar için;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  2. En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. Yazılı sınavının yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
  4. 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada; · Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100, · Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400, · Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400 aday arasına girmiş olmak, d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.
  1. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Adayların, sınavdan önce ve sonrasında yapması Gerekenler ;

  1. a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
  2. b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
  3. c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
  4. d) YDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile başvurularını 31 Ağustos – 6 Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

(e-YDS 2018/10) BAŞVURU
04 EKİM 2018