Yargıtay Başkanlığından Nakil Yoluyla Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığından Nakil Yoluyla Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi gereğince kurumlar arası nakil yoluyla kendi bünyesinde çalışmak üzere İnşaat Mühendisi  1 ElektrikElektronik Mühendisi  2 Makine Mühendisi  2 olmak üzere 5 kişi alacağını duyurdu.

 ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

  1. Halen Kamu Kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında mühendis kadrosunda çalışıyor olmak.
  2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
  3. 45 yaşını doldurmamış olmak.
  4. Hakkında halen süren veya aleyhine sonuçlanmış idari veya adli soruşturma bulunmamak.
  5. Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.
  6. İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisi olarak en az 3 yıl deneyimi olmak (mesleği ile ilgili çalışan süreler belgelenecek.)

BAŞVURU YAPMA ŞEKLİ

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina (Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay Çankaya/Ankara) adresine yapacaklardır.

BAŞVURU TARİHİ:

1-Başvurular 26/08/2016 Cuma günü başlayıp, 05/09/2016 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir. IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Naklen Atanma Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmişi

3- Hizmet Çizelgesi

4- Diploma Fotokopisi 5- Bir adet vesikalık fotoğraf V-

PERSONEL SEÇİMİ

  • Başvurular; kontenjan, kadro sayısı ve kadro derecesi ile atamaya ilişkin diğer nitelikler açısından incelenecek ve tercih sebebi olan durumlar veya başvuru sırası esas alınarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday personel seçimine çağrılacaktır.
  • 2- Personel seçimine katılmaya hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara tebliğ edilecektir.

3- Mühendis kadrolarına atanacak personelin seçimi; Başkanlığımız bünyesinde oluşturulacak Komisyon tarafından, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, mesleki bilgisi dikkate alınarak 21-22/09/2016 tarihinde yapılacaktır