VERGİ BORCU OLANLAR DİKKAT

Vergi ve diğer alacakların enflasyon oranında artırılması suretiyle güncellenen anaparaları ödendiği takdirde, gecikme faiz ve cezaları silinecek. Bu kapsamdaki borçlar şöyle:  • -2014 yılının birinci taksiti dahil motorlu taşıt vergileri, 

  • -Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 

  • -Belediyelere olan su borcu, 

  • -120 liranın üzerindeki trafik cezaları, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma ve nüfus para cezaları, 

  • -Askerlik kaçağı ve bakaya cezaları, 

  • -30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, BSMV ve gelir stopajı vergileri, 

  • -Çeşitli kanunlar uyarınca alınan yıllık harçlar. 

  • -Birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezalarında anaparanın yarısı tümüyle silinecek. 

  • -31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirketlerin ortaklarına verdikleri borcun yüzde 3’ü oranında vergi ödenmesi halinde şirkete olan borçlar silinecek.

(e-YDS 2018/10) BAŞVURU
04 EKİM 2018