logo
TYT Türkçe Soruları
Yks Türkçe Soruları
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Dayısı, masanın üstündeki vazoyu kırdı.
Soru Açıklaması
2.
“Götürmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir sonuca erdirmek” anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bizi dükkânı satma kararına götüren durum, aramızdaki konuşmalardı.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti