Sınavsız Personel Alımı Yapılacak

Sınavsız Personel Alımı Yapılacak

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel (hemşire) alımı alınacaktır. İstenilen Özellikler ve aranılan şartlar aşağıda belirtildiği gibi hazırlanarak müracaatlar Üniversitenin belirtilen adresine yapılması gerekiyor. Özellikle sınav ve sözlü olmayacağı belirtilmiş olup, toplamda 5 hemşire alınacağı bilgisine ulaşılmıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne Hemşire Alımı Yapılacak

Yapılan Duyuru ile birlikte Devlet Memurluğu Personel alımları için müracaatta bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi giderlerini Özel Bütçeden karşılamak üzere Hemşire Alımı yapacağını bildirdi. Yazılı veya sözlü yapılmaksızın hemşire alımları olacak. Başvuru tarihi ise yarın Eylül 5 itibari ile başlıyor.

Hemşire Alımları İçin Genel İstek Bilgileri

hemşire alımları

 Aranılan Genel Şartlar

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
 4. d) Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak, Lisans Mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak,
 5. e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
 6. f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Personel Alımları için ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İşe Alımlarda İstenilen Belgeler

 • Dilekçe Örneği ,
 • Sağlık beyanı,
 • Askerlik beyanı,
 • Adli Sicil Kaydı beyanı,
 • İş Talep Formu (Personel Daire Başkanlığı tarafından temin edilecektir.)
 • Özgeçmiş.
 • Mezuniyet Belgesi’nin aslı veya noter onaylı fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
 • Kimlik Fotokopisi.
 • Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu, lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

Hemşire Alımından Sonra Sözleşme İçin İstenilen Belgeler

 • 2 Adet Fotoğraf
 • 2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
 • Vakıfbank Zonguldak Şubesinde açılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

(e-YDS 2018/10) BAŞVURU
04 EKİM 2018