Özel hizmet tazminatı artışı, emekli aylığını artırır mı?

Özel hizmet tazminatı artışı, emekli aylığını artırır mı?

Toplu Sözleşmeyle artırılan özel hizmet tazminatlarıemekli aylıklarına yansımaz.

Memurların emekli aylıklarının hesaplaması memurların görev aylıklarındaki kalemlere göre değil, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerindeki kurallara göre belirlenen belli başlı kalemlere göre olur.
Bunlar şu şekildedir:
  • Gösterge aylığı,
  • Ek gösterge aylığı
  • Taban aylığı
  • Kıdem aylığı
  • 5434 sayılı Kanun Ek Madde 70 hükmündeki oranlara göre hesaplanan Özel Hizmet aylığı
  • Makam, temsil ve görev tazminatları
Bu bağlamda, özel hizmet tazminatı artığının emekli aylıklarına veya ikramiyelerine bir etkisi bulunmamaktadır.

(e-YDS 2018/10) BAŞVURU
04 EKİM 2018