logo
KPSS Tarih Soruları
2017 KPSS Tarih Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezleri içinde en gelişmiş olan ve Orta Asya’nın en eski kültürüdür ?
Doğru Cevap: "C" Tagar – Anav
Soru Açıklaması
2.
 

Aşağıdaki devlet – meclis eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tuna Bulgur Devleti – Nazırlar Meclisi
Soru Açıklaması
3.
Anadolu’yu Keşif Amaçlı ilk Türk akınını gerçekleştiren hükümdar ve devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uldız – Avrupa Hun Devleti
Soru Açıklaması
4.
Moğol hakimiyetini kabul eden ilk türk İslam boyu ve devleti aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Karluk – Kırgız
Soru Açıklaması
5.
Maniheizmin benimsenmesi sonucu Uygular aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmaya başlamışlardır?
Doğru Cevap: "E" Ay tengri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki hükümdarlık alametlerinden hangisi İslamiyet’ten sonra kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gaşiye
Soru Açıklaması
7.
Ebul Feth, Hindistan Fatihi, Kudüs Fatihi, Doğunun ve Batının Sultanı unvanlarını kullanan hükümdarlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Alparslan, Gazneli Mahmut, Selahattin Eyyubi, Tuğrul Bey
Soru Açıklaması
8.
‘‘ Işıldayan İnci” olarak nitelendirilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kaşgar
Soru Açıklaması
9.
Orta Asya Türk Devletlerinde düşmanın durumunu öğrenmek için gönderilen keşif birliklerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yelme
Soru Açıklaması
10.
Türkler ” Toprak Ana ” ifadesini aşağıdaki şehirlerden hangisi için kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Ötüken
Soru Açıklaması
logo
KPSS Tarih Soruları
2017 KPSS Tarih Soruları
11.
Tarihçiler tarafından aşağıdaki şehirlerden hangisi için ” Zengin şehir ” ifadesi kullanılmıştır.
Doğru Cevap: "A" Semerkant
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.