Kıdem tazminatı nedir

Zaman zaman çalışanların en çok merak ettiği Kıdem Tazminatı Nedir sorusudur. Kıdem Tazminatı işyerinde çalışan kişilerin iş güvenliğinin sağlanması ve gelir düzeylerinin sağlanması amacıyla devlet tarafından verilen tazminat türlerinden bir tanesidir.

İşten ayrılan kişiler içinde işçilerin çeşitli nedenlerden dolayı 4857 sayılı İş Kanununca verilmesi zorunlu olan tazminat türlerindendir. Kıdem Tazminatı İşçiler için iş güvenliğinin sağlanması ve gelir düzeylerinin belirlenmesi için harcadıkları emek payına ilaveten yıpranma payı olarak da hesaplanabilen ve işçilerin kendi istekleri ile işten ayrılmalarında kendilerine ödenen tazminatlar arasındadır. Kıdem Tazminatı almak için kişiler değişik hak kazanımlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Tazminatı alabilmek için işçinin haklı bir nedenden dolayı iş akdinin feshedilmesi gerekir. Bunun yanında işçinin iş akdi haksız bir nedenden dolayı işveren tarafından feshedilirse yine bu tazminatı alma hakkı doğar. Son olarak işçinin 4857 İş Kanununca belirlenmiş nedenlerden dolayı istifa etmesi yine kendisine bu tazminatın ödenmesi yolunu açmaktadır.

Bu tür durumlar haricinde kişilerin işten ayrılmaları kendi isteği ile olur ise kıdem tazminatını alamazlar. Ancak yine bu tür durumlar için oluşan bazı şartlar alma hakkı doğurabilir. İşçilerde iş sözleşmesine göre askerlik görevi, emeklilik hakkının bulunması, sağlık problemlerinin işin yapılmasına ömür boyu engel olmaması, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bir eylemde bulunması sebepleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), en az 1 yıl çalışma süresinin doldurması koşulu ile kişiler bu hakkı almaya muktedir olurlar.