Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Hacettepe Üniversitesi personel alımı yapacak. Sözleşmeli olarak alınacak personellerde aranılan özellikler şu şekilde:

1-Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmak,

2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bir cürümden hükümlü bulunmamak ve soruşturma altında olmamak,

3-Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş olmak,

4-01,01,1981 ve sonrası doğumlu olmak,

5-657 sayılı kanunun 53. Maddesi hükümler saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı gibi özürlülükleri bulunmamak,

6-alım yapılacak olan branşta belirtilen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

7-Tüm pozisyonlar dâhil olmak üzere haftalık çalışma süresi 40 saati aşmamak şartıyla ilgili birimin yönetimi tarafından gecede dahil belirtilecek saatlerde görev yapma şartını kabul etmek.

8- İstifa edilen tarihte dâhil olmak üzere son 1 yıldır bir yerde sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sonuçlar son başvuru tarihini takiben Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ internet adresinden yayınlanacaktır.

Başarılı olan adaylar işe başlayabilmeleri için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara ayrılarak herhangi bir yolla bilgilendirme yapılmayacaktır.