Gaziantep Üniversitesi 38 Hemşire Alımı Yapıyor

Gaziantep Üniversitesi 38 Hemşire Alımı Yapıyor

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde hizmet veren hastanesi için toplamda 38 Hemşire alımı yapacak. Fakültelerin Hemşirelik Mezunlarında veya Sağlık Memurluğundan memur olmuş kişiler arasında yapılacak alımlar için, Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) B grubundaki puanlar esas olacak şekilde sözleşmeli personel alımı yapacağını https://bodrumescorts.com.tr/ duyurdu.

ARANAN ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Kamu görevinden çıkarılmış olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Müracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak.
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve belgelemek.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.

Adayların Müracaat Şekilleri

 1. Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Gaziantep Üniversitesinin internet sayfasında örneği verilen İş Talep Formu, Mezuniyet belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2016 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puan belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 2. Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

Yapılan değerlendirme ve sonuçlar ise yine internet sitesinden açıklanacaktır. Özel cv oluşumları için yorum bölümünden yardım isteyebilirsiniz. İlk defa işe başvuracaklar için hazırlanan özel tanıtım cv formatındaki yazıları yine sitemiz içinden takip bodrum escorts edebilirsiniz.

Avcılar escort Şirinevler bayan escort Şişli escort bayan