Emniyet Genel Müdürlüğüne Kamu Personeli Alım İlanı

KAMU PERSONELİ ALIM İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni alacağını ilan etti. Başvurular 3 Ekim 2016 tarihinde başlayıp, 7 Ekim 2016 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapan adaylardan 3 uçuş teknisyeni, 2 helikopter makinisti ve İstanbul ili için 1 helikopter makinisti daha sözleşmeli teknisyen ünvanında alınacaktır. Adaylara tüm duyurular www.egm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru şartlarının her birini taşıması gereken adaylardan, bu şartlara uymayanlar olursa başvuruları iptal edilecektir.
Başvuru Genel ve Özel Şartları
Gerçeğe aykırı beyanda bulunmamak başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sınavın son başvuru tarihi olan 7 Ekim itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, herhangi bir kamu hakkından mahrum bulunmamak, herhangi bir suçtan ve özellikle de kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yılı aşkın bir ceza almamış olmak veya affa uğramış olsa bile vatan hainliği suçlarından herhangi birini işlememiş olmak, askerlik görevini yapmış olmak, ülke genelinde her yerde uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek, ilanda belirtilen özel şartlara uyuyor olmak, emniyet yetkililerince yapılan araştırmalar sonucunda olumlu sonuçlar almış olmak gerekmektedir. Adayın tüm bu şartlara uyumluluğu kontrol edildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sözlü veya yazılı sınavda başarılı olması gerekmektedir. Bunlar başvuru için genel şartlar olmakla birlikte özel şartlar ilanın yayımlandığı www.egm.gov.tr adresinde belirtilmektedir. Özel şartlarda adayın teknik özelliklerine ve sağlık koşullarına bakılarak uyum sağlayıp sağlayamayacağı ölçülür.