Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacağını Açıkladı

Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kamu personeli seçme sınavı (B) puan sıralaması dikkate alınacak olup 14 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi. Başvurular 22 Eylül 2016 günü başlayacak olup 6 Ekim 2016 tarihinde sona erecektir. Alınacak olan sözleşmeli personelin 13’ü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren hemşirelik bölümünden mezun olmuş olması şartı ile hemşire olarak atanacaktır. 1 eleman ise diğer sağlık personeli olarak atanacaktır.

Başvuru Şartları

Hemşire olarak başvuracak olan adayların 2016 yılında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavına, diğer sağlık personeli olarak başvuracak adayın ise 2014 yılında yapılmış olan ortaöğretim/önlisans kamu personeli seçme sınavına girmiş olmaları gerekmektedir. Adayın herhangi bir kurum veya kuruluştan emekli aylığı ya da yaşlılık parası almıyor olması gerekmektedir. Başvuracak olan adayın tüm bu özel ve genel şartlara uygunluğuna bakılacaktır. Adayların sahte evrak hazırlamamış, gerçeğe aykırı beyanda bulunmamış olmaları gerekmektedir, aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. s
Başvuru Süreci
Müracaatlar henüz başlamamış olup, ilanın gazatede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde adayların www.cumhuriyet.edu.tr adresinden gerekli olan başvuru belgelerini temin etmeleri ve Personel Dairesi Başkanlığına elden müracaat etmeleri gerekmektedir. Fax, posta ya da internet üzerinden yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.Atamayı hak kazanan adayların isimleri ise, başvuru tarihinin bitiminden sonra 5 gün içerisinde yine aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.