BTK Memur Alımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacaktır.

MEMUR ALIMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iki aşamadan oluşan bir eleme ile memur alımı yapacaktır bu aşamalar yazılı ve sözlü olacaktır. Alınacak pozisyon ise Bilişim Uzman yardımcılığıdır.

Memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9. Derece kadrolara atanacaktır. Toplam 45 bilişim uzman yardımcısı alınacaktır.

SINAV KONULARI

Bilişim uzman yardımcılığı alımı için yapılacak sınavın konuları 3 ana başlıkta olacaktır. Bu konular ve alt başlıklar şu şekildedir:

Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler