ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 112 PERSONEL ALACAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 112 PERSONEL ALACAK

Ankara Üniversitesi bünyesinde çalışmak üzere toplamda 112 Sözleşmeli Personel alınacağı duyuruldu. Hazırlanan ilanda Sözleşmeli Personel Çalıştırılması usulünün Ek.2 maddesine göre yapılacak olan alımlar 30 Eylül ile 14 Ekim arasında gerçekleşecek. Müracaatta bulunacak adaylar için hazırlanan özel listeler ise Rektörlükce temin edilebilecek.

2016-personel-alimlari

 

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavı KPSSP3 puanı bulunmak, Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93 puanı bulunmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır),

2) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için),

3) Diploma fotokopisi,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

6) Çözümleyici pozisyonu için;

  1. a) Dil düzeyini gösterir belgenin fotokopisi,
  2. b) Programlama dillerine ait belgelerin fotokopisi,
  3. c) BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptığına dair belgenin fotokopisi.(Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.) ile;

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine müracaat etmeleri gerekmektedir. .10.2014

ATAMA YAPACAK PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir),

2) 4 adet vesikalık fotoğraf,

3) Diploma fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek),

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),

5) KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı) ,

6) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),

7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).

8) Çözümleyici pozisyonu için;

  1. a) Dil düzeyini gösterir belgenin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),
  2. b) Programlama dillerine ait belgelerin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),
  3. c) BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptığına dair belgenin fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek), (Hizmet özel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birlikte belgelendirilecektir.)